0. OBJECTE

 

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.lauramasramon.com, del que es titular LAURA MASRAMON I GRAU (en endavant, LAURA MASRAMON).

La navegació pel lloc web de LAURA MASRAMON li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de LAURA MASRAMON, en aquest cas es procedirà a la seva  publicació i avis amb la màxima antelació possible.

Per tot això es recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un us correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant LAURA MASRAMON o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a  conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent LAURA MASRAMON denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

1. IDENTIFICACIÓ

 

LAURA MASRAMON, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

La seva denominació social és: LAURA MASRAMON I GRAU
El seu nom comercial és: LAURA MASRAMON
El seu NIF és: 40370768H
El seu domicili social està a: c/ Sant Cristòfol, 5 2n pis 17600 Figueres

2. COMUNICACIONS

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Email: sommelier@lauramasramon.com
Telèfon: 609199086

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LAURA MASRAMON es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. CONDICIONS D’ACCES I UTILIZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, LAURA MASRAMON pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LAURA MASRAMON i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LAURA MASRAMON i a no utilitzar-los per, entre altres:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, de apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LAURA MASRAMON o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LAURA MASRAMON presta els seus serveis.
Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees  restringides dels sistemes informàtics LAURA MASRAMON o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LAURA MASRAMON o de tercers.
Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Recopilar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat de la qual pertany a LAURA MASRAMON, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà  de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LAURA MASRAMON, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LAURA MASRAMON i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de LAURA MASRAMON dels seus continguts o serveis.

LAURA MASRAMON no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LAURA MASRAMON exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, a manera d’exemple, LAURA MASRAMON no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, LAURA MASRAMON declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LAURA MASRAMON no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. LAURA MASRAMON no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a LAURA MASRAMON, identificant-se degudament i especificar les suposades infraccions.

 

3.3 PUBLICACIONS

 

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: LAURA MASRAMON
Finalitat: Atendre les seves sol·licituds, realitzar comunicacions informatives  i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis i / o sobre la relació de soci/a amb la cooperativa.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Tercers països; Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament
Procedència: del propi interessat

Informació addicional sobre protecció de dades

 

  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LAURA MASRAMON I GRAU
40370768H
c/ Sant Cristòfol, 5 2n pis 17600 Figueres
609199086
sommelier@lauramasramon.com

 

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LAURA MASRAMON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, d’execució del contracte de  subministrament elèctric o de la relació de soci/a amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

 

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  1. Execució d’un contracte: Prestació dels serveis contractats i relació de client amb l’empresa prestadora de serveis.
  2. Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i / o newsletter.
  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Tercers països.
Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals.
LAURA MASRAMON podrà cedir dades a tercers a l’efecte de garantir la correcta gestió dels contractes. Aquesta cessió podrà ser, per exemple, a l’empresa distribuïdora per tramitar l’alta del contracte, a un proveïdor de serveis informàtics per a la gestió de l’atenció al client, a una empresa de recobraments en cas d’impagament, a fitxers de morositat , etc..

  • Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Podeu consultar informació addicional en la següent URL: https://mailchimp.com/es/help/about-the-general-data-protection-regulation/

  • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LAURA MASRAMON estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LAURA MASRAMON deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en LAURA MASRAMON procedeixen del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives
Adreces postals i electròniques
Informació comercial
Dades econòmiques
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual de una persona física).

 

5. POLÍTICA DE COOKIES

 

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

 

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 

Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

_ga _gat _gid
Google Analytics
De tercers
Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per tal de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten.
Google Analytics Centro de privacidad de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

1P_JAR
Analítica
De tercers
S’utilitzen per a recopilar estadístiques del lloc web i rastrejar les taxes de conversió.
Account.google.com: http://www.google.com

NID
Tècnica
De tercers
Visualització de mapes mitjançant Google Maps.
Account.google.com: http://www.google.com

CONSENT ANID
Técnica
De tercers
S’utilitza per a la visualització dels anuncis que vam mostrar en tota la Web.
Account.google.com: http://www.google.com

GAPS
Tècnica
De tercers
Eina de Google+ a través de botons d’acció per a permetre a l’usuari compartir contingut a través de Google +. Aquestes cookies permeten a Google autenticar si es comparteix el lloc amb aquest botó.
http://www.google.com: Account.google.com

wpml_browser_redirect_test _icl_visitor_lang_js
Tècnica
De tercers
Determina l’idioma per defecte del navegador i mostra la web en l’idioma corresponent.
https://www.wpml.com

_ok _okbk _oklv _okdetect olfsk hblid wcsid
olark chat
De tercers
Ofereix la funcionalitat dels llocs web per a participar en la comunicació de missatgeria instantània amb els visitants.
olark chat: https://www.olark.com

wd
Facebook
De tercers
Aquesta cookie emmagatzema les dimensions de la finestra del navegador i és utilitzat per Facebook per a optimitzar la representació de la pàgina.
Facebook: https://www.facebook.com

sb
Facebook
De tercers
Són cookies proporcionades per Facebook que s’estableixen quan un visitant es registra per a utilitzar el seu servei de Facebook.
Facebook: https://www.facebook.com

fr
Facebook
De tercers
S’utilitza per a oferir la funció “M’agrada” de facebook i un comptador de seguidors dels continguts concrets.
Facebook: https://www.facebook.com

datr
Facebook
De tercers
S’utilitza per a identificar el navegador web que s’utilitza per a connectar-se a Facebook independentment de l’usuari que ha entrat.
Facebook: https://www.facebook.com

CONSENT YSC PREF GPS VISITOR_INFO1_LIVE
Youtube
De tercers
S’utilitzen per a integrar, visualitzar, compartir i reproduir els videos.
Youtube: https://www.youtube.com

tfw_exp personalization_id guest_id external_referer eu_cn
Twitter
De tercers
Twitter utilitza cookies d’autenticació i seguretat per a iniciar sessió, per a protegir la seua seguretat, per a combatre el spam. Utilitza cookies de preferències, d’anàlisis i recerca, per a oferir contingut personalitzat i de publicitat. Twitter no ens reporta cap informació sobre les dades que recapta a través d’aquestes cookies.
Twitter: https://www.twitter.com

csrftoken sessionid django_language
DJango
De tercers
Aquestes cookies s’associen amb la plataforma de desenvolupament web Django per a Python . Estan dissenyades per a ajudar a protegir un lloc contra l’atac de programari en els formularis web, identificador de sessió anònim i l’idioma del navegador, activa la web en el mateix idioma si aquesta disponible. En cas contrari, s’utilitza l’espanyol.
DJango: https://www.django.com

viewed_cookie_policy
Tècnica
Pròpia
Cookies d’ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Sommelier

googtrans
Tècnica
Pròpia
Aquesta cookie permet emmagatzemar les preferències de traducció dels usuaris. Es tracta d’una cookie de personalització que la seua no instal·lació no hauria d’impedir el funcionament del lloc web, encara que la seua funcionalitat podria veure’s reduïda. Aquesta cookie expira quan es tanca el navegador.

Sommelier

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

 

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

Altres navegadors

Consulteu la documentació del navegador que tingui instal lat.

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.